Sponsor

Oplevelsesindustrien har et kæmpe uforløst potentiale

Digitalisering er et tema i stort set alle industrier, og selvfølgelig også i oplevelsesindustrien. I SPOT:ON Clubs voksende community er techdigital og data områder, som fylder mere og mere.

Vi er midt i en transformation, hvor forståelsen og anvendelsen af smartere teknologi og intelligente digitale løsninger vil skabe fremtidens vindere.

Derfor lancerer vi nu SPOT:ON TECH, et nyt initiativ i SPOT:ON Club. SPOT:ON TECH skal være den førende hub for digitale platforme og løsninger til optimering af sponsorships, partnerskaber og brand aktivering. Det er vores ambition at bringe tech tættere til vores klubmedlemmer og partnere, og at nye innovative koncepter og løsninger skal folde sig ud og skabe værdi. 

Fra starten har vi valgt nogle udvalgte områder, hvor vi har etableret et samarbejde med innovativt tænkende mennesker, stærke kompetencer og spændende virksomheder. De er både etablerede virksomheder og nye start-ups, der tilbyder løsninger, som kan anvendes af mange inden for oplevelsesindustrien.

Vi starter inden for følgende kategorier:

Det er kun starten. Det er en åben invitation, og vi skal have flere med i SPOT:ON TECH, så vi i fællesskab kan få virksomhederne inden for den danske oplevelsesindustri up-to-speed.

https://www.spotonclub.com/tech.html præsenteres konceptet og de første partnere nærmere. 

De første aktiviteter og mere information omkring dette initiativ vil løbende blive meldt ud. Vi har mange ideer, men vi ønsker også gerne input udefra. Tag fat i os, hvis du anvender en smart teknologi eller kender en virksomhed, som bør være med i SPOT:ON TECH. 

Claus Gersdorff, Co-founder, SPOT:ON Club (claus@gersdorff-research.dk)

Lars Gjøls-Andersen, Co-founder, SPOT:ON Club (larsgjoels@gmail.com)

Hvem måler effekten af sponsorater?

Et spørgsmål der kalder på en debat, fordi der er mange sponsorater og partnerskaber, hvor effekten slet ikke bliver målt i dag. Det kan der naturligvis være mange årsager til, men hvis vi skal fokusere på, hvem der har ansvaret for effektmålingen, så er her mit syn på, om det er sponsor eller rettigheden, der har ansvaret for at måle effekten af sponsoratet eller partnerskabet.

Flere og flere topledelser og bestyrelser i dansk erhvervsliv forlanger ordentlig dokumentation for effekten af marketinginvesteringer. Dette stiller krav til, at marketingfolk skal have en stærk fokus på, hvad marketingkronerne bliver brugt til, og hvilken effekt de forskellige marketingaktiviteter har.

 Sponsorater har som kommerciel platform potentiale til at opbygge et brands identitet, og det er netop et brands styrke, der bidrager markant til salget, og dermed muliggør en vækst i salget på langt sigt.

Når vi taler om sponsoraftaler, der indgås mellem virksomhed og rettighed, så lad mig slå fast, at det er vigtigt, at sponsor foretager yderligere investering i aktiveringen af sponsoratet – Ellers bliver sponsoratet blot en omkostning for sponsor, og som dermed ikke hjælper til at styrke virksomheden som brand!

 Et sponsorat skal aktiveres, ellers bliver sponsoratet blot en omkostning for virksomheden

Når sponsoratet bliver aktiveret, er det derfor vigtigt at dokumentere effekten for at vurdere, om brandet bevæger sig i den rigtige retning.

Men som indledningsvist nævnt, hvem har egentlig ansvaret for at måle effekten af sponsorater? Er det sponsor eller rettigheden?

Det korte svar er, at er sponsors ansvar. Det lidt længere svar er, at det er sponsor, men det er i rettighedens interesse at styre sponsor i den rigtige retning, således parterne er enige om, hvilke KPI’er (Key Performance Indicators) der skal opstilles og måles på. Det handler om at have klare og præcise målsætninger for sponsoratet.

Hvorfor er det sponsors ansvar? 

Som rettighed stiller man en platform til rådighed for sponsor. Det er så sponsors aktiveringsprogram, der omsætter denne mulighed til resultater i forhold til sponsors egne marketing- og forretningsmæssige målsætninger. Som rettighed har man ikke indsigt i disse målsætninger, hvorfor man som rettighed IKKE har ansvaret for at måle effekten af sponsoratet, som man har indgået med sponsor. Dog skal man som rettighed være opmærksom på, at hvis effekten udebliver, så er antagelsen hos sponsor, at hvis ikke de kan måle nogen effekt fra deres sponsorat på deres målsætninger, betyder det, at sponsoratet ikke har performet … Og de vil derfor ikke gentegne sponsoratet.

Det er derfor vigtigt, at man som rettighed kan tage dialogen omkring effektmåling og assistere sponsor med at forstå den fulde værdi af deres investering ift. de opsatte målsætninger. Kan man som rettighed det, så er man også godt på vej til at gentegne sponsoratet med sponsor.

Fokus på effektmåling af sponsorater

Hvis du arbejder med sponsorater, uanset om det er som sponsor eller rettighed, så vil det være interessant at høre din holdning til og erfaring med effektmåling af sponsorater og partnerskaber? Hvem har ansvaret og hvorfor?

Passer sponsoratet til din virksomheds DNA?

Som annoncør er det vigtigt at vide, hvad man går ind til, når man indgår et samarbejde med en rettighedshaver. Ofte har annoncører ikke det fulde indblik, og det kan der være flere årsager til. Men ofte mangler rettighedshavere, uagtet om det er inden for sport, kultur eller humanitært arbejde at kunne dokumentere, hvilke værdier deres rettighed bringer i spil, hvis der indgåes et samarbejde.

Sponsorater har som kommerciel platform potentiale til at opbygge et brands identitet, og det er netop et brands styrke, der bidrager markant til salget, og dermed muliggør en vækst i salget på langt sigt.

Et brands identitet og styrke bidrager markant til salget og muliggør langtsigtet vækst

Når en annoncør påtænker at indgå et sponsorat, så er det derfor også vigtigt med en indsigt i, hvilke værdier det pågældende sponsorat står for, således man som marketingdirektør kan forsikre sig, det er de rigtige værdier, som ens brand bliver sat i forbindelse med i forbrugerens bevidsthed. Det samme gør sig naturligvis gældende, selvom annoncøren allerede har indgået et sponsorat. Markedsanalyser kan give indsigt i, om annoncørens eksisterende sponsorat eller det nye sponsorat understøtter de brandværdier, som annoncøren selv ønsker at stå for – altså om det nye sponsorat eller det eksisterende sponsorat er med til at styrke virksomhedens brand identitet.

Med denne indsigt i hvilke brandværdier virksomheden selv står for og tilsvarende for sponsoraterne, kan marketingdirektøren bedre træffe beslutning om, hvilke sponsorater der er relevante, og dermed passer til virksomhedens DNA.

En fælles værdiplatform skaber merværdi for både annoncør og rettighedshaver

Mange sponsorater blev tidligere indgået (og det sker helt sikkert også stadig i dag), fordi “direktøren” havde en personlig interesse i en sportsklub eller kulturinstitution, og dette har ofte ikke været i overensstemmelse med virksomhedens marketingstrategi og aktiveringsplaner. Men flere og flere marketingfolk kommer til at indgå sponsorater og partnerskaber, hvor værdifælleskaber stikker dybere end blot eksponeringer, men formår at skabe mersalg og merværdi for såvel sponsor og rettighed.

Med SponsorOptimizer er det muligt for annoncører at gennemføre en værdibaseret udvælgelse af sponsorater og partnerskaber. Med andre ord kan marketingdirektøren få dokumenteret, hvilke af de 150 største danske sponsorater inden for sport, kultur og humanitært arbejde, der leverer det bedste værdimatch, når han eller hun ønsker at indgå en sponsoraftale. 

Gersdorff Research står bag SponsorOptimizer, der er et strategisk analyseværktøj, der sikrer, at sponsoratet passer til virksomhedens DNA.

Du kan læse mere om SponsorOptimizer her.

Claus Gersdorff har med sine mere end 20 års erfaring inden for analyse-branchen fungeret som rådgiver for en lang række virksomheder og organisationer såvel nationalt som internationalt.

Gersdorff Research blev etableret i 2007 af Claus Gersdorff. Virksomheden er en uafhængig analyse- og konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder og organisationer med at skabe merværdi ved at træffe de rigtige forretnings-mæssige beslutninger. Vores rådgivning er baseret på en solid forretnings-forståelse, og vi tror på, at vejen til succes bliver skabt gennem større viden om og indsigt i det marked, virksomheden opererer i, og den målgruppe virksomheden henvender sig til.

SponsorOptimizer er udviklet af Claus Gersdorff og blev lanceret på det danske marked i januar 2015.

Tilmeld dig vores insight

Modtag nyheder, cases og artikler 2-4 gange årligt fra Gersdorff Research.