Hvem måler effekten af sponsorater?

Et spørgsmål der kalder på en debat, fordi der er mange sponsorater og partnerskaber, hvor effekten slet ikke bliver målt i dag. Det kan der naturligvis være mange årsager til, men hvis vi skal fokusere på, hvem der har ansvaret for effektmålingen, så er her mit syn på, om det er sponsor eller rettigheden, der har ansvaret for at måle effekten af sponsoratet eller partnerskabet.

Flere og flere topledelser og bestyrelser i dansk erhvervsliv forlanger ordentlig dokumentation for effekten af marketinginvesteringer. Dette stiller krav til, at marketingfolk skal have en stærk fokus på, hvad marketingkronerne bliver brugt til, og hvilken effekt de forskellige marketingaktiviteter har.

 Sponsorater har som kommerciel platform potentiale til at opbygge et brands identitet, og det er netop et brands styrke, der bidrager markant til salget, og dermed muliggør en vækst i salget på langt sigt.

Når vi taler om sponsoraftaler, der indgås mellem virksomhed og rettighed, så lad mig slå fast, at det er vigtigt, at sponsor foretager yderligere investering i aktiveringen af sponsoratet – Ellers bliver sponsoratet blot en omkostning for sponsor, og som dermed ikke hjælper til at styrke virksomheden som brand!

 Et sponsorat skal aktiveres, ellers bliver sponsoratet blot en omkostning for virksomheden

Når sponsoratet bliver aktiveret, er det derfor vigtigt at dokumentere effekten for at vurdere, om brandet bevæger sig i den rigtige retning.

Men som indledningsvist nævnt, hvem har egentlig ansvaret for at måle effekten af sponsorater? Er det sponsor eller rettigheden?

Det korte svar er, at er sponsors ansvar. Det lidt længere svar er, at det er sponsor, men det er i rettighedens interesse at styre sponsor i den rigtige retning, således parterne er enige om, hvilke KPI’er (Key Performance Indicators) der skal opstilles og måles på. Det handler om at have klare og præcise målsætninger for sponsoratet.

Hvorfor er det sponsors ansvar? 

Som rettighed stiller man en platform til rådighed for sponsor. Det er så sponsors aktiveringsprogram, der omsætter denne mulighed til resultater i forhold til sponsors egne marketing- og forretningsmæssige målsætninger. Som rettighed har man ikke indsigt i disse målsætninger, hvorfor man som rettighed IKKE har ansvaret for at måle effekten af sponsoratet, som man har indgået med sponsor. Dog skal man som rettighed være opmærksom på, at hvis effekten udebliver, så er antagelsen hos sponsor, at hvis ikke de kan måle nogen effekt fra deres sponsorat på deres målsætninger, betyder det, at sponsoratet ikke har performet … Og de vil derfor ikke gentegne sponsoratet.

Det er derfor vigtigt, at man som rettighed kan tage dialogen omkring effektmåling og assistere sponsor med at forstå den fulde værdi af deres investering ift. de opsatte målsætninger. Kan man som rettighed det, så er man også godt på vej til at gentegne sponsoratet med sponsor.

Fokus på effektmåling af sponsorater

Hvis du arbejder med sponsorater, uanset om det er som sponsor eller rettighed, så vil det være interessant at høre din holdning til og erfaring med effektmåling af sponsorater og partnerskaber? Hvem har ansvaret og hvorfor?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores insight

Modtag nyheder, cases og artikler 2-4 gange årligt fra Gersdorff Research.