Bliv mere attraktiv over for dit publikum og sponsorer

Marketing og sponsor analyser

Rettighedshavere er ofte økonomisk afhængig af deres sponsorer eller partnere og derfor løbende på jagt efter nye potentielle samarbejdspartnere. For at opnå en stor fordel i tiltrækning af potentielle samarbejdspartnere, er det vigtigt, at der arbejdes med den kommercielle platform som et brand. Med andre ord handler det for rettighedshavere om at bygge et brand, der har stor gennemslagskraft i befolkningen (herunder fans og publikum), og som har de rigtige værdier tilknyttet.

For at forbrugerne kan danne sig en mening om et brand, kræver det kendskab til det pågældende brand. Udsættes forbrugerne således for et brand, påvirkes deres holdning til brandet i retning af, om de synes, brandet er interessant eller uinteressant. Præcis det samme gør sig også gældende for kommercielle platforme inden for såvel sport, kultur og humanitært arbejde.

“Jo højere tilstedeværelse og tiltrækningskraft, desto bedre performer den kommercielle platform”

Derfor er det vigtigt, at rettighedshaverne stiller sig selv tre spørgsmål:

  1. Hvor godt kender danskerne vores rettighed?
  2. Hvor interessant synes danskerne vores rettighed er?
  3. Hvilke værdier forbinder danskerne med vores rettighed?

Ved at have indsigt i kvalificeret kendskab og interessegraden for rettigheden, perspektiveret i forhold til en lang række af de største danske kommercielle platforme, bliver rettighedshaveren klogere på, hvor godt ens rettighed performer på de to dimensioner, altså om der er en udfordring med kendskabet til rettigheden, og/eller om der er en udfordring med, hvor interessant rettigheden opleves.

Tilstedeværelse er dog ikke et mål i sig selv, men kun et middel til at nå målsætningen om, hvordan danskerne opfatter rettigheden.

“Tilstedeværelse er fundamentet for potentiale”

Det er derfor også, udover indsigt i interessegraden, værdifuldt for rettighedshaveren at have en forståelse for, hvilke værdier omverdenen forbinder med deres rettighed. Det giver nemlig strategisk en bedre forudsætning for at arbejde henimod de værdier, som man ønsker rettigheden skal stå for.

Rettighedshaveren får med et sådant “reality check” indsigt i, hvordan rettigheden bliver opfattet af omverdenen, og afhængig af den faktabaserede virkelighed må rettighedshaveren forholde sig til, hvilke strategiske og taktiske tiltag der over tiden kan flytte rettigheden mod den ønskede brandmæssige positionering.

Ved at være skarp på sin rettigheds brandmæssige positionering kan rettighedshaveren også proaktivt overfor en potentiel samarbejdspartner dokumentere tilstedeværelse, tiltrækningskraft og ikke mindst, hvilke værdier rettigheden bringer i spil ved et eventuelt samarbejde. Relevante informationer, der spiller en central rolle for flere og flere marketingfolk ved indgåelse af sponsorater og partnerskaber. En indsigt, der stikker dybere, og som kan benyttes til at udvikle mere relevante aktiveringsplaner, og dermed generere mersalg samt skabe merværdi for sponsor eller partneren.

“Jo bedre rettighedshaveren kender sin rettighed, desto stærkere står rettighedshaveren på salgsfronten”

Rettighedshaverne kan med fordel udnytte det danske analyseværktøj SponsorOptimizer til at få den nødvendige og objektive indsigt, så de med sikkerhed ved, hvor de står, men også hvordan de skal arbejde med deres rettighed som et brand for at blive mere attraktiv over for deres publikum og sponsorer.

SponsorOptimizer er et unikt, strategisk og objektivt værktøj til det danske sponsormarked, som hjælper aktørerne på begge sider af ”sponsorbordet” ved bla. også at kunne matche sponsor og rettighed baseret på deres værdiprofiler. SponsorOptimizer bygger på den mest omfattende undersøgelse i Danmark, der afdækker, hvilke forretningsmæssige værdier danskerne knytter til en lang række brands og større danske rettigheder.

Du kan læse mere om SponsorOptimizer her.

Claus Gersdorff har med sine mere end 20 års erfaring inden for analyse-branchen fungeret som rådgiver for en lang række virksomheder og organisationer såvel nationalt som internationalt.

Gersdorff Research blev etableret i 2007 af Claus Gersdorff. Virksomheden er en uafhængig analyse- og konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder og organisationer med at skabe merværdi ved at træffe de rigtige forretnings-mæssige beslutninger. Vores rådgivning er baseret på en solid forretnings-forståelse, og vi tror på, at vejen til succes bliver skabt gennem større viden om og indsigt i det marked, virksomheden opererer i, og den målgruppe virksomheden henvender sig til.

SponsorOptimizer er udviklet af Claus Gersdorff og blev lanceret på det danske marked i januar 2015, som et uafhængigt og objektivt analyseværktøj til aktørerne på sponsormarkedet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores insight

Modtag nyheder, cases og artikler 2-4 gange årligt fra Gersdorff Research.