Marketing og sponsor analyser

Indsigter, der flytter brands

Gersdorff Research er en markedsanalyse- og konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder og organisationer med at skabe vækst ved at træffe bedre beslutninger baseret på marketing, sponsor og værdimatch analyser.

Vi tilbyder de bedst mulige løsninger for at give dit brand en konkurrencemæssig fordel.

Nyheder om marketing og sponsor analyser

Marketing og sponsor analyser

Bliv mere attraktiv over for dit publikum og sponsorer

Rettighedshavere er ofte økonomisk afhængige af deres sponsorer eller partnere og derfor løbende på jagt efter nye potentielle samarbejdspartnere.

Hvem måler effekten af sponsorater og kommercielle partnerskaber?

Et spørgsmål, der kalder på en debat, fordi der er mange sponsorater og partnerskaber, hvor effekten slet ikke bliver målt i dag.

Skræddersyede analyser

Vi gennemfører analyser, som er skræddersyede til jeres behov. Indledningsvis tager vi en grundig snak om, hvilke beslutninger der skal træffes på baggrund af analysen. Vi stiller de rigtige spørgsmål, analyserer svarene og kommer med action-orienterede indsigter, så du kan træffe de rigtige beslutninger.

Mere end 400 brands måles årligt

Hvert år gennemfører vi vores store Brand Performance Studie, og det har vi gjort siden 2014. Her måler vi blandt de danske forbrugere på mere end 400 brands inden for en lang række brancher samt inden for sport, kultur og det sociale område. Vi følger med andre ord brandudviklingen tæt – år efter år.

Gersdorff Research hjælper med at forstå dine kunder, dit brand og dit marked.

Vi sætter fagligheden højt og benytter såvel kvalitative som kvantitative metoder i vores marketing og sponsor analyser.

Med Claus Gersdorffs mangeårige erfaring med sponsormarkedet og store analytiske indsigt er Claus en stærk sparringspartner, når det kommer til at vurdere værdien og udbyttet af et kommercielt partnerskab

- Susan Blindbæk Vestergård

Kvindeliga-ansvarlig hos Gjensidige

Følg os på LinkedIn

Tilmeld dig vores insight

Modtag nyheder, cases og artikler 2-4 gange årligt fra Gersdorff Research.