Diverse

Danskernes interesse for VM i herrehåndbold

Det er tid til VM i herrehåndbold, og Danmark deler værtskabet for håndbold-VM med Tyskland, når det afvikles her i januar. Det danske landshold er mødt ind i landsholdslejren og er i fuld gang med de sidste forberedelser, inden første VM-kamp spilles mod Chile den 10. januar.

Mange virksomheder benytter aktivt sponsering i forbindelse med deres kommunikation til markedet. Især sportssponsering bruges til at komme i dialog med forbrugerne, og vi vil opleve en række virksomheder, der bliver eksponeret under det kommende håndbold-VM.

Men hvordan performer et håndbold-VM som platform for sponsorer, når vi ser på det danske marked?

To ting er vigtige for sponsorer at vide, når de overvejer at markedsføre deres virksomhed/brand i forbindelse med det kommende håndbold-VM:

  1. Hvor stor en del af danskerne kan man ramme som sponsor ved VM i herrehåndbold? Og hvilke målgrupper?
  2. Hvilke brandværdier sættes virksomheden/brandet i forbindelse med som sponsor ved VM i herrehåndbold?

Kvalificeret kendskab og interessegrad

Spørger man den danske befolkning (15+ år) om, i hvilken grad de kender til VM i herrehåndbold, så tilkendegiver hele 95%, at de kender eller har hørt om VM i herrehåndbold. Heraf kender 81% af danskerne VM i herrehåndbold “minimum lidt”, altså et kvalificeret kendskab på 81%.Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Det kvalificerede kendskab til VM i herrehåndbold er dog forskelligt, når vi kigger på tværs af fx køn og alder. Således er det kvalificerede kendskab markant højere blandt mændene sammenlignet med kvinderne. Hvad angår alder, så er det kvalificerede kendskab også markant højere blandt de 50+ årige i forhold til de 15-29 årige hhv. 30-49 årige.

Et højt kendskab til en platform gør det dog ikke alene. Interessegraden er naturligvis også vigtig, når man skal vurdere, hvor mange danskere man som sponsor i forbindelse med VM i herrehåndbold potentielt kan komme i kontakt med.

Med udgangspunkt i de 81%, der kender minimum lidt til VM i herrehåndbold, så synes 64%, at VM i herrehåndbold er interessant eller meget interessant. Det svarer til, at 52% af den danske befolkning (15+ år) synes, at VM i herrehåndbold er interessant eller meget interessant.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Der er dog også forskel på interessen for VM i herrehåndbold. Interessen blandt mændene er væsentligt højere end blandt kvinderne, og interessen blandt de 50+ årige er ligeledes markant højere sammenligt med de 15-29 årige hhv. de 30-49 årige.

Så hvis målgruppen, en virksomhed eller brand henvender sig til, er mænd i alderen 50 år eller ældre, så kan VM i herrehåndbold være en relevant platform for virksomheden eller brandet at benytte i markedsføringen.

Imageopfattelse

Når en virksomhed/brand bliver eksponeret i forbindelse med VM i herrehåndbold, så overføres de brand værdier i større eller mindre grad til virksomheden/brandet, som VM i herrehåndbold står for.

Spørgsmålet er så, hvilken imageopfattelse danskerne har af VM i herrehåndbold. De kerneværdier, som danskerne primært forbinder med VM i herrehåndbold, er populær, underholdende, international, seriøs og målrettet. Derudover står VM i herrehåndbold for værdierne folkelig, energisk, høj kvalitet, ambitiøs og engageret.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Det er således ovenstående værdier, som virksomheder og brands vil blive associeret med, når de bliver eksponeret i forbindelse med VM i herrehåndbold.

Strategisk sponsorværktøj

SponsorOptimizer er et strategisk sponsorværktøj, og i fem år har vi i Danmark målt sponsorship performance og kortlagt værdiprofiler på mere end 175 rettigheder inden for sport, kultur og sociale sponsorater. Derudover har vi ligeledes kortlagt værdiprofiler på mere end 250 sponsoraktive virksomheder og brands.

Med adgang til SponsorOptimizer kan du arbejde strategisk og værdibaseret med sponsering og dermed opnå en optimal værdimæssig effekt på din virksomhed eller brand. 

SponsorOptimizer giver dig som sponsor mulighed for at optimere dit sponsorat(er) fremadrettet gennem en mere strategisk og emotionel tilgang til sponsering.

Som sponsor kan du med SponsorOptimizer bl.a. få:

  • en brand værdimæssig evaluering af dit sponsorat(er)
  • indsigt i brand værdimatch med din virksomhed/brand og potentielle sponsorater
  • identificeret de mest relevante sponsorater i forhold til ønskede brand værdier

Det unikke ved SponsorOptimizer er muligheden for simulering. Alt afhængig af, hvilke brand værdier du ønsker din virksomhed eller brand associeret med, identificeres de mest relevante sponsorater. Med andre ord viser SponsorOptimizer dig, i hvilken ”retning” du skal kigge efter det helt rigtige sponsorat for dig og din virksomhed/brand.

Ønsker du at få demonstreret, hvilke muligheder SponsorOptimizer giver dig som sponsor, så kan du fange mig på telefon 20 22 20 26 eller på mail claus@gersdorff-research.dk.

Godt nytår … og held og lykke til Mikkel Hansen & Co.

Danskernes interesse for eSport

Markedet for professionel gaming, den såkaldte eSport, vokser eksplosivt. På verdensplan har eSport vokset sig til en milliardindustri med over 1 milliard dollars i direkte sponsorpenge.

I de sidste par år har flere kendte danskere også investeret større millionbeløb i eSporten i Danmark, virksomheder begynder at indgå kommercielle partnerskaber med eSportsrettigheder, og regeringen har her i sensommeren meldt ud, at de har planer om at tilføje eSportens elite på finansloven.

Men hvor udbredt er eSporten egentlig i Danmark?

I takt med den vækst, som eSporten oplever i disse år, og de heraf følgende øgede kommercielle muligheder hos såvel sponsorer som eSportsrettighederne, så kortlægger vi i SponsorOptimizer interessen for eSport i Danmark.

De seneste resultater i SponsorOptimizer 2018 viser, at kun 14% af den danske befolkning i alderen 15 år eller derover interesserer sig for eSport. Samme interessegrad kan måles for ridning og golf, mens flest danskere interesserer sig for håndbold (55%) og fodbold (51%).

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

I 2017 lå interessen for eSport i Danmark på 12%, og er dermed steget med 2 procentpoint det seneste år til de 14% i 2018.

Interessen for eSporten er dog højere end de 14%, når det gælder målgrupperne drenge/mænd henholdsvis de 15-29-årige.

Som annoncør i Danmark er det naturligvis vigtigt at vide, hvilke målgrupper og hvor stor en del af den danske befolkning man kommer i kontakt med, når man indgår et længerevarende strategisk sponsorat eller kommercielt partnerskab indenfor eSporten. Derudover skal annoncøren også sikre sig, at de brandværdier, som eSportsrettigheden står for, også er brandværdier, som man ønsker sit eget brand sat i forbindelse med. Er der her et brand fit eller en fælles DNA at bygge aktiveringen på, så er sandsynligheden for et succesfuldt sponsorat eller kommercielt partnerskab også større.

I SponsorOptimizer undersøger vi overordnet set, hvor mange gamere der er i Danmark og beskriver profilen af gamer-segmentet. Derudover afdækker vi, hvor mange og hvor ofte danskerne spiller de fem store eSportsspil samt gamer-profilen på hvert af eSportsspillene.

eSport måles som sportsgren på lige fod med fodbold, håndbold, tennis etc. i forhold til, hvor mange danskere der interesserer sig for eSport, og hvilke brandværdier de overordnet set forbinder med eSporten.

Derudover måler vi specifikt danskernes kendskabsgrad, interessegrad og brand værdiopfattelse af følgende danske eSportsrettigheder, eSportsspil og eSportsligaer:

  • Astralis, North, Heroic og Tricked Esport
  • Counter-Strike, League of Legends, Dota2, CALL of DUTY og FIFA
  • WAOO FIFA Liga og WAOO CS:GO Liga

Endelig kortlægger vi også fan-strukturen for Astralis, North, Heroic og Tricked Esport.

Med disse værdifulde insights om eSport generelt og de store danske eSportsaktører specifikt i SponsorOptimizer 2018 har vi mulighed for at perspektivere resultaterne på eSports-området med den traditionelle sportsverden.

SponsorOptimizer løfter således niveauet for dokumentation ifm. sponsorering inden for eSporten, ligesom vi er med til at gøre det i den traditionelle sportsverden.

Du kan læse mere om SponsorOptimizer her.

__________________________________________________________________________

Gersdorff Research har igennem de sidste fire år med udgangspunkt i SponsorOptimizer hjulpet en lang række virksomheder og rettigheder med at optimere og dokumentere brand fit og fælles DNA i sponsorater og kommercielle partnerskaber.

Gersdorff Research blev etableret i 2007 af Claus Gersdorff. Virksomheden er en uafhængig analyse- og konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder og organisationer med at skabe merværdi ved at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger. Vores rådgivning er baseret på en solid forretningsforståelse, og vi tror på, at vejen til succes bliver skabt gennem større viden om og indsigt i det marked, virksomheden opererer i, og den målgruppe virksomheden henvender sig til.

SponsorOptimizer er udviklet af Claus Gersdorff og blev lanceret på det danske marked i januar 2015, som et uafhængigt og objektivt analyseværktøj til aktørerne på sponsormarkedet.

Krigen raser på discountmarkedet i Danmark

Den opslidende discountkrig i Danmark kræver nu sit offer. Discountkæden Kiwi lukker og slukker, som det svageste brand, mens Rema 1000 og Netto står brandingmæssigt stærkest.

I fredags meldte moderselskabet Dagrofa ud, at de nu lukker discountkæden Kiwi i Danmark. Ifølge Per Thau, administrerende direktør i Dagrofa, tror ledelsen ikke længere på, at de kan tjene penge på Kiwi i en overskuelig fremtid. Den udløsende faktor til den danske lukning forklarer Per Thau med, at discountmarkedet er rigtig hårdt med seks aktører samtidig med, at der ikke er den store vækst på discountmarkedet.

Udover et godt købmandskab er det ekstremt vigtigt, at en discountkæde har opbygget et stærkt brand og har en klar profil i markedet, især når kampen om kunderne er så hård, som den er på det danske discountmarked.

Ifølge SponsorOptimizer 2017, der bygger på en årlig omfattende og repræsentativ undersøgelse blandt den danske befolkning (15+ år), opnår Kiwi den laveste Brand Performance Score af de seks spillere på discountmarkedet. Med andre ord så har Kiwi ikke formået at opbygge et tilstrækkeligt kendskab i befolkningen samtidig med at blive opfattet som værende interessant blandt de forbrugere, der kender Kiwi ”minimum lidt”.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

For at forbrugerne kan danne sig en mening om et brand, kræver det et kendskab til det pågældende brand. ”Udsættes” forbrugeren således for et brand, påvirkes holdningen til brandet i retning af, om han eller hun synes, brandet er interessant eller uinteressant. Tilstedeværelse i forbrugernes bevidsthed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at nå målsætningen om, hvordan forbrugerne opfatter brandet, og jo højere tilstedeværelse og tiltrækningskraft, desto bedre performer brandet.

Ved at anvende kvalificeret kendskab og interessegraden i forhold til gennemsnittet for discountkæderne, kan vi skitsere en enkel oversigt over tilstedeværelsen i forhold til tiltrækningskraften for den enkelte discountkæde. I figuren nedenfor er discountkæder i højre side mere kendte end discountkæder i venstre side. Discountkæder øverst i figuren er mere interessante end discountkæder nederst.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Udover udfordringerne med en markant lavere tilstedeværelse i forbrugernes bevidsthed samt lavere tiltrækningskraft, så forbinder forbrugerne også Kiwi i langt lavere grad med brandværdier som seriøs, innovativ, handlekraft, inspirerende, engageret, rummelig, pålidelig, sympatisk, nærværende, familieorienteret, tryghed, populær, troværdig og ansvarlig sammenlignet med de øvrige discountkæder i Danmark.

Rent brandingmæssigt har Kiwi stået svagest i forbrugernes bevidsthed, hvilket naturligvis er en kraftig medvirkende årsag til, at de danske forbrugere har foretrukket at handle deres dagligvare hos konkurrenten på næste gadehjørne.

Står du og mangler indsigt i forbrugernes opfattelse af dit brand, uanset om det er en virksomhed, mærkevareprodukt, sportsklub/-event, kulturorganisation/-event eller en social organisation? Og ønsker du at minimere risikoen for at havne i samme skæbnesvanger situation som Kiwi?

Gersdorff Research hjælper dig gerne med at tilvejebringe denne værdifulde indsigt samt perspektivere den i forhold til dine konkurrenter på markedet, så du står bedre rustet til kampen om kunderne, fansene, gæsterne, deltagerne eller bidragsyderne.

Tilmeld dig vores insight

Modtag nyheder, cases og artikler 2-4 gange årligt fra Gersdorff Research.