Effektivitet og økonomisk fordel

Interim Research

Som virksomhed har du nu muligheden for at få tilført kompetent analyseerfaring på interim basis. Det er en oplagt og effektiv løsning, hvis der er opstået et behov for analysekompetencer, fx hvis din virksomhed er i vækst, ved interne udviklingsprojekter, ved længerevarende sygdom eller andre akutte behov.

Med interim research flyttes de faste personaleomkostninger til variable drifts- eller projektrelaterede omkostninger.

Gersdorff Research tilbyder forskellige interim løsninger, fx projektansættelse, deltid eller en klippekortsordning.

 

Gersdorff Research – Vi hjælper virksomheder med at skabe vækst