Sponsor Analyser

Her kan du læse om alt det, vi er bedst til inden for Sponsor analyser

SponsorOptimizer

SponsorOptimizer er et strategisk og unikt værktøj til det danske sponsormarked, som hjælper aktørerne på begge sider af ”sponsorbordet”. Således giver SponsorOptimizer såvel sponsorerne som rettighedshaverne mulighed for en værdibaseret udvælgelse af samarbejdspartnere.

Bliv skarp på dit brands persona

For at kunne forstå og engagere din målgruppe er det vigtigt at kende den persona, I henvender jer til, så du gennem kommunikation og tiltag kan udnytte potentialet fuldt ud. Vores segmenteringsstudie identificerer og visualiserer gennem data og persona-beskrivelse jeres målgruppe, hvor stor den er samt målgruppens holdninger og adfærd

Effektmåling af events og sponsorater

Aktivering af sponsorater og kommercielle partnerskaber kræver ofte større investeringer. Derfor et det vigtigt at kunne dokumentere effekten på dit brand af de investerede kroner. Er kendskabet til dit brand øget? Er målgruppen blevet positivt påvirket? Og er målgruppens købssandsynlighed steget som følge af sponsoratet? Vores effektmålinger giver svarene og motiverer dine investeringer.

Værdiansættelse af sponsorat

Giver sponsorer mulighed for at få en objektiv vurdering af et aktuelt sponsorprodukt og dermed få indsigt i sponsorværdien i kroner. Et godt fundament for at indgå et nyt sponsorat eller gentegne et eksisterende sponsorat er at kende den kommercielle værdi, og der er mange fordele ved at få en uafhængig vurdering af prisen på sponsoratet.

Online Sponsorship omnibus

Til dig, som arbejder med sponsorship og kommercielle partnerskaber, får du de data, du har brug for, så du kan udvikle og optimere din forretnings- og sponsorstrategi og foretage forbedringer, der hjælper dig med at nå dine målsætning.


Vores online sponsorship omnibus er en undersøgelse, vi gennemfører hvert kvartal (marts, juni, september og december) med et frisk nationalt repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 1.500 voksne i alderen 15+ år på hver undersøgelse.

Det er høj-kvalitetsdata men samtidig omkostningseffektivt, da du deler omkostningerne ved undersøgelserne med andre virksomheder og organisationer, der søger svar fra samme målgrupper som dig.

 

Du har mulighed for at stille dine spørgsmål på én af de kvartalsvise omnibusundersøgelser, eller på alle fire undersøgelser, så du kan følge udviklingen i resultaterne over tid. Fleksibiliteten gør, at du fx kan sætte fokus på et tema i en måling, eller du kan måle effekten af dit sponsorat kvartalsvis eller halvårligt.

Tilmeld dig vores insight

Modtag nyheder, cases og artikler 2-4 gange årligt fra Gersdorff Research.