Værdimatch med sponsoroptimizer

VærdiMatch

Styrk din søgning efter samarbejdspartnere

SponsorOptimizer er et strategisk og innovativt analyseværktøj til det danske sponsormarked. Værktøjet er baseret på en årlig undersøgelse blandt den danske befolkning, hvor vi kortlægger værdiprofiler på mere end 250 sponsoraktive virksomheder og brands samt 175+ rettigheder inden for sport, kultur og det sociale område.

Både sponsorer og rettighedshavere kan med fordel benytte værktøjet til udvælgelse af kommercielle samarbejdspartnere baseret på værdimatch. Med SponsorOptimizer kan du med få klik med musen hurtigt finde 20 kommercielle samarbejdspartnere, hvor der er det bedste værdimatch.

SponsorOptimizer gør søgeprocessen lettere og hurtigere samtidig med, det øger sandsynligheden for succes i det kommercielle samarbejdet, når det bygger på et fælles værdisæt.

Måler vi på dit brand?

Hvert år måler vi på mere end 425 brands. Tjek her, om dit brands værdiprofil er opdateret i vores omfangsrige databaser over brand værdiprofiler til det danske sponsormarked.

Sponsor

Find dit næste sponsorat med de rigtige brandværdier

Med adgang til SponsorOptimizer kan du arbejde strategisk og værdibaseret med sponsorering og dermed opnå en optimal værdimæssig effekt på dit brand.

Som sponsor får du:

Rettighed

Sådan finder du dine oplagte sponsorer

Med adgang til SponsorOptimizer kan du dokumentere, hvilke værdier jeres klub, organisation eller event bringer i spil i forhold til jeres eksisterende og potentielle sponsorer og partnere. En nødvendig dokumentation, som med stor fordel kan bruges ved genforhandling og i salgspitchs til potentielle sponsorer og kommercielle partnere.

Som rettighedshaver får du:

Brands vi måler på

0 +
Sponsorer
0 +
Sport
0 +
Kultur
0 +
Social

Oftest stillede spørgsmål

Værdimatch applikationen er et simuleringsværktøj, hvor du kan finde kommercielle samarbejdspartnere baseret på værdimatch. Med udgangspunkt i dit eget brands værdiprofil kan du identificere relevante samarbejdspartnere, der matcher dine ønskede brandværdier.

Fx kan en sponsor hurtigt finde sponsorater, der står for de brand værdier, sponsor ønsker at få understøttet eller tilført sit eget brand. Omvendt kan en rettighed hurtigt få identificeret relevante sponsorer, hvor der er et fælles værdisæt at bygge et kommercielt partnerskab på.

Det unikke ved SponsorOptimizer er netop at kunne identificere sponsorater med bestemte brandværdier, som du ønsker at sætte dit eget brand i forbindelse med. Det kan være, at du ønsker at indgå et sponsorat, hvor sponsoratet understøtter dine nuværende brandværdier, og hvor der dermed er et værdimatch. Modsat kan du også finde sponsorater, der står for én eller flere brandværdier, som du kunne tænke dig at få overført til dit eget brand, hvis dit brand står svagt på den eller disse brandværdier.

Vi gennemfører hvert år i december en måling blandt den danske befolkning. Det er derfor muligt at følge udviklingen over tid i forhold til dit brands performance på en række KPI’er, herunder kvalificeret kendskab, interessegrad, kunderelation, loyalitet og imageopfattelse. Har du aktiveret dit sponsorat eller kommercielle partnerskab kreativt og tilstrækkeligt i løbet af året, vil der kunne ses en positiv udvikling i de målte KPI’er afhængig af formålet.

Nej, slet ikke. Det er et enkelt og nemt værktøj at bruge. Med ganske få klik med musen har du hurtigt identificeret 20 relevante kommercielle samarbejdspartnere, hvor der er et værdimatch.

Ja, det er muligt at lave værdimatch i mere end 50 forskellige målgrupper.

SponsorOptimizer henvender sig til “Business to Consumer”-markedet og er baseret på en årlig måling blandt den danske befolkning på 15 år og derover. Vi spørger kort og godt danskerne om, hvor godt de kender en række brands, og hvad de synes om dem.

Det er forbrugerorienterede virksomheder, brands og rettigheder med et bredt kendskab i den danske befolkning, vi måler på i SponsorOptimizer.

Sponsorerne er typisk de store virksomheder og brands inden for deres branche, og alle benytter sponsorater og kommercielle partnerskaber i deres markedskommunikation.

Rettighederne er de største og mest kendte danske sponsorater inden for sport, kultur og det sociale område.

Det er selvfølgeligt muligt at få målt dit brand i SponsorOptimizer. Det kræver dog, at dit brand er kendt i den brede befolkning for at opnå tilstrækkelig sikkerhed i resultaterne.

Tilmeld dig vores insight

Modtag nyheder, cases og artikler 2-4 gange årligt fra Gersdorff Research.